Kiklewicz, A. . „Postmodernizm Jako Czynnik Zmian We współczesnym językoznawstwie W Aspekcie Epistemicznym, społecznym I Etycznym (przy uwzględnieniu Innych Nauk humanistycznych): Cz. I”. LingVaria, t. 11, nr 21, kwiecień 2016, s. 21-34, doi:10.12797/LV.11.2016.21.03.