Danielewiczowa, M. „Co Powiem, Kiedy Powiem «nie powiem»? Przyczynek Do Opisu Idiomatyki Metatekstowej”. LingVaria, t. 13, nr 26, listopad 2018, s. 61-80, doi:10.12797/LV.13.2018.26.05.