Hlibowicka-Węglarz, B. „Wielojęzyczność społeczności Dawnych Portugalskich Kolonii W Afryce”. LingVaria, t. 11, nr 21, kwiecień 2016, s. 165-76, doi:10.12797/LV.11.2016.21.14.