Urban, R. . „Szkic Historii Lingwistyki Matematycznej W Rosji I ZSRR, Ze szczególnym uwzględnieniem tłumaczenia Maszynowego”. LingVaria, t. 11, nr 21, kwiecień 2016, s. 249-67, doi:10.12797/LV.11.2016.21.21.