Przepiórkowski, A. . „Inżynieria Lingwistyczna a Obecna Sytuacja językoznawstwa Polskiego”. LingVaria, t. 10, nr 20, grudzień 2015, s. 135-4, doi:10.12797/LV.10.2015.20.11.