Czelakowska, A. „Kształtowanie Się Terminologii Fleksyjnej W Polskim piśmiennictwie Gramatycznym Lat 1817–1939”. LingVaria, t. 13, nr 26, listopad 2018, s. 287-99, doi:10.12797/LV.13.2018.26.19.