Danielewiczowa, M. . „Językoznawstwo ogólne – Metodologiczny Projekt Ferdynanda De Saussure’a”. LingVaria, t. 8, nr 16, sierpień 2013, s. 43-44, doi:10.12797/LV.08.2013.16.03.