„Habilitacje I Doktoraty Z językoznawstwa Na Wydziale Polonistyki UJ W Roku Akademickim 2012/2013”. LingVaria, t. 8, nr 16, sierpień 2013, s. 299-00, https://journals.akademicka.pl/lv/article/view/2886.