Kuźmicki, M. „O Pewnej osobliwości W Wydaniu Kaliskich Rot sądowych, która może Stać Się Przestrogą Dla Badaczy Oraz edytorów tekstów Dawnych”. LingVaria, t. 16, nr 1(31), maj 2021, s. 85-98, doi:10.12797/LV.16.2021.31.07.