Kurdyła, T. . „O Wybranych Zaimkach Gwarowych Z Polski południowo-Wschodniej (przyczynek)”. LingVaria, t. 16, nr 1(31), maj 2021, s. 183-97, doi:10.12797/LV.16.2021.31.14.