Ławrynow, D. „Językowy I Tekstowy Obraz Mazura Na Podstawie twórczości Stefana Rudanskiego”. LingVaria, t. 16, nr 1(31), maj 2021, s. 213-24, doi:10.12797/LV.16.2021.31.16.