Kiklewicz, A., i S. Przybyszewski. „Estetyczne Akty Mowy Jako Przedmiot Pragmalingwistyki: Status, Funkcje, Formy: Cz. I”. LingVaria, t. 16, nr 2(32), listopad 2021, s. 31-43, doi:10.12797/LV.16.2021.32.04.