Pstrąg, J. . „Pozytywna Autoprezentacja Jako sposób Uwiarygodnienia własnej Osoby”. LingVaria, t. 16, nr 2(32), listopad 2021, s. 93-106, doi:10.12797/LV.16.2021.32.09.