Wysocka, A. „Prozodia, Semantyka, Styl – O Hierarchii poziomów Ekwiwalencji W tłumaczeniu Piosenki Kabaretowej (studium Przypadku: Polskojęzyczne Warianty Money… Freda Ebba)”. LingVaria, t. 16, nr 2(32), listopad 2021, s. 119-2, doi:10.12797/LV.16.2021.32.11.