Sawaniewska-Mochowa, Z., i K. Siewert-Kowalkowska. „Germanizmy Emotywno-oceniające W Gwarach Kujawskich: Nazwy osób”. LingVaria, t. 16, nr 2(32), listopad 2021, s. 133-48, doi:10.12797/LV.16.2021.32.12.