Masłowska, E. „Zaprzedać Duszę diabłu – reprodukowalność Mitu We Frazematyce Z Polskiego Obszaru Gwarowego I języka Potocznego W kontekście Kultury Tradycyjnej”. LingVaria, t. 16, nr 2(32), listopad 2021, s. 167-83, doi:10.12797/LV.16.2021.32.14.