Kubaszczyk, J. . „«Ile Przemilczam, Tego Nie wypowiem»: O (prze)milczeniu W Utworach Wisławy Szymborskiej I Ich przekładzie Na język Niemiecki”. LingVaria, t. 16, nr 2(32), listopad 2021, s. 245-56, doi:10.12797/LV.16.2021.32.20.