Chlebda, W. „Nad Kartami Prac Profesora Witolda Mańczaka. Notatki Z marginesów”. LingVaria, t. 12, nr spec, sierpień 2017, s. 7-17, doi:10.12797/LV.12.2017.2SP.01.