Grochowski, M. „O poglądach Profesora Witolda Mańczaka Na Paradygmaty językoznawstwa”. LingVaria, t. 12, nr spec, sierpień 2017, s. 19-28, doi:10.12797/LV.12.2017.2SP.02.