Hrabia, M. „No Nie mów! Słownik pragmatemów?! Rozważania Nad Leksykograficznym Opisem wyrażeń Pragmatycznych W ujęciu Kontrastywnym (na przykładzie Polskich ekwiwalentów Francuskiego Pragmatemu Tu m’en Diras tant!)”. LingVaria, t. 17, nr 1(33), maj 2022, s. 99-113, doi:10.12797/LV.17.2022.33.08.