Kuźmicki, M., i T. Mika. „Nie Tylko Bulla gnieźnieńska. O Znaczeniu Dokumentu Fundacyjnego Zbyluta (1153) Dla Polskich Badań historycznojęzykowych: Cz. II: Relacje między Przekazami”. LingVaria, t. 17, nr 1(33), maj 2022, s. 145-72, doi:10.12797/LV.17.2022.33.10.