Niewiara, A. „Aksjologiczna wartość hymnów państwowych Słowian W ujęciu porównawczym”. LingVaria, t. 17, nr 1(33), maj 2022, s. 215-38, doi:10.12797/LV.17.2022.33.13.