Konczewska, K. „«Ratuję Od zupełnego Unicestwienia ślady Naszej przeszłości, które Zacierają się, Nikną Z Dniem każdym»: Rękopisy Wandalina Szukiewicza Jako Nowe źródło Do Badań kontaktów językowych Na Pograniczu bałtycko-słowiańskim”. LingVaria, t. 17, nr 1(33), maj 2022, s. 259-71, doi:10.12797/LV.17.2022.33.15.