German, J. „Czy (i Jak) Warto Jeszcze Badać Staropolskie Latynizmy I Grecyzmy?”. LingVaria, t. 17, nr 1(33), maj 2022, s. 307-1, doi:10.12797/LV.17.2022.33.18.