Kotin, M. „Ontogenetyczny I Filogenetyczny Wymiar Zmian językowych W Zakresie Gramatyki”. LingVaria, t. 18, nr 1(35), maj 2023, s. 11-23, doi:10.12797/LV.18.2023.35.01.