Rutkowski, M. „Onomastyka Otwarta. Współczesne Kierunki Rozwoju Polskich Badań Nad Nazwami własnymi”. LingVaria, t. 18, nr 1(35), maj 2023, s. 215-24, doi:10.12797/LV.18.2023.35.15.