Pilińska, A. „Krakuś, Radomek, Warszewik I gdańskmen – Uwagi O Ekspresywnej Potencji słowotwórczej Wybranych Nazw Miast”. LingVaria, t. 18, nr 1(35), maj 2023, s. 253-68, doi:10.12797/LV.18.2023.35.18.