Kubiszyn-Mędrala, Z., i M. Szpiczakowska. „Pamięć Nostalgiczna I językowa W Listach Lwowian Do Profesor Zofii Kurzowej (w Dwudziestą Rocznicę śmierci Uczonej)”. LingVaria, t. 18, nr 1(35), maj 2023, s. 271-87, doi:10.12797/LV.18.2023.35.19.