Kosek, I. „Odproprialny Czy Odapelatywny? – Problemy Opisu Motywacji związków Frazeologicznych Z Nazwą własną”. LingVaria, t. 18, nr 2(36), listopad 2023, s. 85-95, doi:10.12797/LV.18.2023.36.06.