Bortliczek, M., i I. Bogoczová. „Amatorskie Promowanie Gwary cieszyńskiej (wybrane Formy, Strategie, rozwiązania)”. LingVaria, t. 18, nr 2(36), listopad 2023, s. 209-23, doi:10.12797/LV.18.2023.36.14.