Buława, M. „Gwarowe Nazwy roślin Derywowane Semantycznie Od Nazw chorób”. LingVaria, t. 18, nr 2(36), listopad 2023, s. 225-42, doi:10.12797/LV.18.2023.36.15.