Jankowiak, M. „Relikty Polszczyzny północnokresowej Na rubieżach Dawnej Rzeczypospolitej (południowe Ziemie Obwodu pskowskiego). Cz. II”. LingVaria, t. 14, nr 28, listopad 2019, s. 135–144, doi:10.12797/LV.14.2019.28.09.