Sicińska, K. „Formuła wyrażania Szacunku W Strukturze Osiemnastowiecznego Listu Polskiego”. LingVaria, t. 14, nr 28, listopad 2019, s. 107–119, doi:10.12797/LV.14.2019.28.07.