Maćkowiak, K. „Rola Zbiorowej świadomości językowej W Badaniach Z Zakresu Stylistyki Historycznej”. LingVaria, t. 14, nr 28, listopad 2019, s. 121-, doi:10.12797/LV.14.2019.28.08.