Jankowiak, M. „Relikty Polszczyzny północnokresowej Na rubieżach Dawnej Rzeczypospolitej (południowe Ziemie Obwodu pskowskiego). Cz. I”. LingVaria, T. 14, nr 27, maj 2019, s. 149-64, doi:10.12797/LV.14.2019.27.10.