Grochowski, Maciej. „Ewolucja kryteriów podziału Gramatycznego leksemów (relatory a spójniki)”. LingVaria 15, no. 2(30) (sierpień 23, 2020): 55–65. Udostępniono grudzień 1, 2023. https://journals.akademicka.pl/lv/article/view/1437.