Kiklewicz, Aleksander, i Sebastian Przybyszewski. „Estetyczne Akty Mowy Jako Przedmiot Pragmalingwistyki: Status, Funkcje, Formy: Cz. I”. LingVaria 16, no. 2(32) (listopad 18, 2021): 31–43. Udostępniono czerwiec 26, 2022. https://journals.akademicka.pl/lv/article/view/3915.