Sawaniewska-Mochowa, Zofia, i Katarzyna Siewert-Kowalkowska. „Germanizmy Emotywno-oceniające W Gwarach Kujawskich: Nazwy osób”. LingVaria 16, no. 2(32) (listopad 18, 2021): 133–148. Udostępniono czerwiec 27, 2022. https://journals.akademicka.pl/lv/article/view/3923.