Kubaszczyk, Joanna. „«Ile Przemilczam, Tego Nie wypowiem»: O (prze)milczeniu W Utworach Wisławy Szymborskiej I Ich przekładzie Na język Niemiecki”. LingVaria 16, no. 2(32) (listopad 18, 2021): 245–256. Udostępniono lipiec 3, 2022. https://journals.akademicka.pl/lv/article/view/3931.