Kuźmicki, Marcin, i Tomasz Mika. „Nie Tylko Bulla gnieźnieńska. O Znaczeniu Dokumentu Fundacyjnego Zbyluta (1153) Dla Polskich Badań historycznojęzykowych: Cz. II: Relacje między Przekazami”. LingVaria 17, no. 1(33) (maj 18, 2022): 145–172. Udostępniono marzec 22, 2023. https://journals.akademicka.pl/lv/article/view/4498.