Rutkowski, Mariusz. „Onomastyka Otwarta. Współczesne Kierunki Rozwoju Polskich Badań Nad Nazwami własnymi”. LingVaria 18, no. 1(35) (maj 16, 2023): 215–224. Udostępniono maj 25, 2024. https://journals.akademicka.pl/lv/article/view/5089.