1.
Kurdyła T. Zagadnienie motywacji w gniazdowym opisie słowotwórstwa gwarowego (na przykładzie gwary orawskiej). LingVaria [Internet]. 23 sierpień 2020 [cytowane 6 grudzień 2023];15(2(30):107–119. Dostępne na: https://journals.akademicka.pl/lv/article/view/1441