1.
Kiklewicz A, Przybyszewski S. Estetyczne akty mowy jako przedmiot pragmalingwistyki: status, funkcje, formy: Cz. I. LingVaria [Internet]. 18 listopad 2021 [cytowane 26 czerwiec 2022];16(2(32):31-43. Dostępne na: https://journals.akademicka.pl/lv/article/view/3915