1.
Kubaszczyk J. „Ile przemilczam, tego nie wypowiem”: o (prze)milczeniu w utworach Wisławy Szymborskiej i ich przekładzie na język niemiecki. LingVaria [Internet]. 18 listopad 2021 [cytowane 3 lipiec 2022];16(2(32):245-56. Dostępne na: https://journals.akademicka.pl/lv/article/view/3931