Przekład jako transfer międzykulturowy a role tłumacza

Authors

  • Agnieszka Kruk Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

DOI:

https://doi.org/10.12797/MOaP.24.2018.40.01

Keywords:

przekład, rola tłumacza, elementy kulturowe, oczekiwania odbiorców, strategie tłumaczeniowe

Abstract

Translation as an Intercultural Transfer – the Translator’s Roles
In the process of translation, especially in intercultural translation, the translator exercises different functions. Some of them are permanent, while others change depending on the type of text, recipients’ expectations or predominant strategies. The purpose of this paper is to separate, divide and describe the roles played by the translator in the process of translating texts which contain elements of foreign cultures. The awareness of the complexity of the functions exercised by the translator and of the consequences of their decisions should help translators in choosing the most advantageous translation strategies which will allow them to show the readers all the cultural richness of the original.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Berman, A. (2009), „Przekład jako doświadczenie obcego”, w: Bukowski, P., Heydel, M. (red.), Współczesne teorie przekładu, Znak, Kraków, ss. 249-264 [wyd. 1: 1985].

Couto, M. (2008), Terra Sonâmbula, BIS, Alfragide.

Couto, M. (2010), Lunatyczna kraina, tłum. M. Lipszyc, Karakter, Kraków.

Hrehorowicz, U. (1997), „Przypisy tłumacza: to be or not to be?”, Między Oryginałem a Przekładem, 3, ss. 109-116.

Lefevere, A. (1992), Translation, Rewriting, and the Manipulation of Literary Fame, Routledge, London–New York.

Legeżyńska, A. (2013), „Tłumacz jako drugi autor”, w: Bukowski, P., Heydel, M. (red.), Polska myśl przekładoznawcza, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, ss. 239-253 [wyd. 1: 1986].

Lewicki, R. (2002), „Obcość w przekładzie a obcość w kulturze”, w: Lewicki, R. (red.), Przekład. Język. Kultura, Wydawnictwo UMCS, Lublin, ss. 43-51.

Luandino Vieira, J. (1978), „Opowiastka o kurze i jajku”, tłum. K. W. Chabasińscy, w: Chabasińscy, K. i W., Klave, J. (red.), Opowiadania portugalskie XIX i XX w., Wydawnictwo Literackie, Kraków, ss. 362-384.

Luandino Vieira, J. (2008), „Estória da galinha e do ovo”, w: Luandino Vieira, J., Luuanda, Caminho, Alfragide, ss. 123-152.

Luandino Vieira, J. (2014), „Historia kury i jajka”, tłum. D. Woicka, Z. Jakubowska, w: Luandino Vieira, J., Luuanda. Historie z Angoli, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW, Warszawa, ss. 131-163.

Łukaszyk, E. (2002), „Rzeczywistości egzotyczne w literaturze afrykańskiej tłumaczonej z języka portugalskiego. Strategie tłumacza wobec obcości radykalnej”, Między Oryginałem a Przekładem, 7, ss. 99-105.

Pepetela, (2001), Jaime Bunda agente secreto, Dom Quixote, Alfragide.

Pepetela, (2010), Tajny Agent Jaime Bunda, tłum. Z. Stanisławska, Claroscuro, Warszawa.

Święch, J. (2013), „Przekłady i autokomentarze”, w: Bukowski, P., Heydel, M. (red.), Polska myśl przekładoznawcza, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, ss. 193-216 [wyd. 1: 1984].

Tabakowska, E. (1995), „Językoznawstwo kognitywne w teorii i praktyce przekładu: oleodruk i symfonia na dwa fortepiany”, Między Oryginałem a Przekładem, 1, ss. 31-41.

Toury, G. (2000), „The Nature and Role of Norms in Translation”, w: Venuti, L. (ed.), The Translation Studies Reader, Routledge, London–New York, ss. 199-211.

Venuti, L. (1995), The Translator’s Invisibility, Routledge, London.

Downloads

Published

2018-06-30

How to Cite

Kruk, A. (2018). Przekład jako transfer międzykulturowy a role tłumacza. Między Oryginałem a Przekładem, 24(2 (40), 9–28. https://doi.org/10.12797/MOaP.24.2018.40.01