[1]
Tomaszkiewicz, T. 2021. Coraz bardziej interdyscyplinarny charakter badań przekładoznawczych. Między Oryginałem a Przekładem. 22, 1(31) (Jul. 2021), 43–59. DOI:https://doi.org/10.12797/MOaP.22.2016.31.03.