[1]
Biel, Łucja 2016. Tłumaczenie prawa unijnego a centralne pojęcia przekładoznawstwa. Między Oryginałem a Przekładem. 22, 1(31) (Apr. 2016), 105–117. DOI:https://doi.org/10.12797/MOaP.22.2016.31.06.