[1]
Siniawska‑Sujkowska, T. 2016. Teoria przekładu specjalistycznego w ZSRR i Rosji na tle ogólnej teorii przekładu. Między Oryginałem a Przekładem. 22, 2/32 (Aug. 2016), 41–55. DOI:https://doi.org/10.12797/MOaP.22.2016.32.04.