[1]
Nowakowska, M. 2016. Czy włoskie tłumaczenie może oddać francuskie rozróżnienie na czasy historii i dyskursu? : (na przykładzie tłumaczenia książki Antoine’a de Saint‑Exupéry’ego pt. Le Petit Prince). Między Oryginałem a Przekładem. 22, 2/32 (Aug. 2016), 151–169. DOI:https://doi.org/10.12797/MOaP.22.2016.32.11.