[1]
Solová, R. 2021. Egzamin na tłumacza przysięgłego a normy przekładowe: Na przykładzie kryterium terminologii i frazeologii specjalistycznej w polsko‑francuskich tłumaczeniach tekstów ekonomicznych. Między Oryginałem a Przekładem. 22, 3(33) (Jun. 2021), 21–40. DOI:https://doi.org/10.12797/MOaP.22.2016.33.03.